Wedstrijdcommissie

Oprichting

Tijdens de ledenvergadering van 26 april 2022 heeft het bestuur aan de leden gevraagd om een commissie wedstrijden op te richten. Elke Algemene Ledenvergadering zullen de commissieleden gevraagd worden of ze hun deelname willen verlengen.

Doelstelling

Jaarlijks organiseren van de clubcompetitie, toezien op de wedstrijdvluchten en organiseren van de jaarlijkse prijsuitreiking.

Commissieleden 2023

Uitgangspunten voor de commissie

Op de ledenvergadering van 2023 zijn de volgende uitgangspunten afgesproken

 • de commissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vier clubleden
 • de commissieleden zijn bij voorkeur geen bestuurslid
 • de samenstelling van de commissie wordt op de ledenvergadering vastgesteld
 • leden kunnen zich voorafgaand aan of tijdens de ledenvergadering kandidaat stellen
 • bij voorkeur niet langer dan twee jaar actief als commissielid (om doorstroming te bevorderen)
 • de commissie kiest zelf een voorzitter / contactpersoon
 • de commissievoorzitter verzorgt de communicatie naar leden en bestuur
 • de commissie doet verslag van haar activiteiten op de ledenvergadering
 • de commissie verzorgt de prijsuitreiking (dagprijs op de lanceerdag, seizoensprijs op de algemene ledenvergadering)
 • de wedstrijdcommissie neemt zelfstandig besluiten over
  • het vaststellen van de wedstrijdelementen
  • het aankondigen daarvan, bij voorkeur ruim voor 1 januari zodat de leden voldoende voorbereidingstijd hebben in het winterseizoen
  • het voorbereiden en uitvoeren van de wedstrijd
   • aanstellen van een wedstrijdleider voor de lanceerdag
   • houden van een briefing aan het begin van de lanceerdag (m.b.t. wedstrijdspecifieke zaken)
   • het beoordelingen van alle pogingen
   • het vaststellen van de dagwinnaar en uitreiken van dagprijs
  • communicatie over de uitslag via de DRRA web-site
 • het bestuur van de vereniging stelt de prijzen ter beschikking
 • het wedstrijdseizoen volgt het officiele Fly To The Sky schema

Basisregels voor de clubcompetitie

 1. Alleen clubleden komen in aanmerking voor dag- en seizoensprijzen
 2. Elke poging moet vooraf worden aangemeld bij de lanceermeester en wedstrijdleider
 3. Direct na elke poging moet het model ter inspectie worden aangeboden aan de lanceermeester en de wedstrijdleider
 4. Waarnemingen worden gedaan door tenminste een commissielid, tesamen met de lanceermeester of een bestuurslid
 5. De wedstrijdleider stelt de uitkomst van iedere poging vast
 6. De uitslag wordt door de lanceermeester op het officiele DRRA lanceermanifest vastgelegd
 7. Commissieleden kunnen zelf ook deelnemer zijn, maar hun poging wordt dan uiteraard door andere commissie- of bestuursleden beoordeeld
 8. Veiligheid en plezier staat voorop, gevaarlijk of ongewenst gedrag leidt direct tot diskwalificatie.