Wedstrijdcommissie

Oprichting

Tijdens de ledenvergadering van 26 april 2022 heeft het bestuur aan de leden gevraagd om een commissie wedstrijden op te richten. Elke Algemeen Ledenvergadering zullen de commissieleden gevraagd worden of ze hun deelname willen verlengen.

Doelstelling

Jaarlijks organiseren van de clubcompetitie, toezien op de wedstrijdvluchten en organiseren van de jaarlijkse prijsuitreiking.

Commissieleden

– Bert Holkamp
– Roland Lemmers
– Marcel Verhoef
– Otto de Rouw

Wedstrijdreglement 2023