We have a winner:
Op 9-10-2022 was de laatste wedstrijddag. Zie hieronder de uitslag van het 2022 clubkampioenschap!
– Gewonnen door een van onze 3 junior leden
– Gewonnen door een van onze 2 vrouwelijke leden
– 68 pogingen om de hoofdprijs in de wacht te slepen
– 20 individuele deelnemers
– ALLEMAAL VET INGEMAAKT DOOR LIZZY!! GEFELICITEERD!!!!!

WEDSTRIJDREGLEMENT 2022
In 2022 heeft de DRRA een heuse wedstrijdcommissie opgericht. Deze gaat de jaarlijkse clubkampioenschappen organiseren en toezicht houden op de uitvoer.
Voor dit seizoen hebben we een eenvoudige wedstrijd georganiseerd. Het vergt geen speciale ontwerpen of complexe raketten. Het is een ‘simpele’ doellanding, met een C-motor model. We gaan zowel dagprijzen als een seizoensprijs weggeven. Dus doe vooral mee met deze leuke wedstrijd.

Reglement:
1 – Raket naar keuze van de deelnemer;
2 – Bergingssysteem naar keuze van deelnemer;
3 – De raket wordt gelanceerd met een C motor;
4 – Onbeperkt aantal pogingen;
5 – Voor de vlucht bij lanceermeester aangeven dat het gaat om een lancering voor deelname aan de wedstrijd;
6 – Lanceerplatform- en landingsdoelpositie worden op de lanceerdag gekozen en blijven voor die dag hetzelfde;
7 – Succesvolle vlucht: Geen CATO, Goed functionerend bergingssysteem, Landing binnen 25 meter van het doel;
8 – De afstand wordt gemeten van het doel tot het deel van de raket dat het dichtst bij het doel is geland;
9 – Het model dat het dichtst bij het doel landt heeft gewonnen;
10 – Er is een dagprijs voor elke lanceerdag dat er meer dan 1 deelnemer is en een seizoensprijs;
11 – Bij een gelijke score voor de dag- of seizoensprijs lanceren de deelnemers totdat er een winnaar is.

Aantal lanceringen
Iedere deelnemer mag op elke FTTS bijeenkomst een onbeperkt aantal pogingen doen. Een poging dient vooraf gemeld te worden. Een niet vooraf gemelde vlucht kan niet geclaimd worden als poging.

Prijzen
Dagprijs: Als er meer dan 1 deelnemer is op een lanceerdag, dan is de dagprijs een set van 3 motoren (C motor) met ontstekers. Dagprijzen zullen op de dag zelf worden uitgedeeld door de Wedstrijdcommissie. Elke deelnemer heeft op elke nieuwe lanceerdag kans om de dagprijs te winnen.
Seizoensprijs: Er zullen 3 bouwpakketten beschikbaar worden gesteld tijdens de prijsuitreiking. Vervolgens mag nummer 1 als eerste een model uitkiezen, dan nummer 2 en als laatste nummer 3. Per deelnemer geldt alleen de beste prestatie. Een deelnemer kan dus niet meerdere seizoensprijzen winnen.
Het bestuur heeft de volgende drie modellen beschikbaar gesteld als prijs. De deelnemers mogen zelf op volgorde van ranking een model uitzoeken. Het zijn behoorlijke modellen, dus zeker de moeite waard om mee te doen!

Eindklassement

Dagprijzen

Pogingen