Lid worden van de DRRA, dé raketmodelbouwvereniging van Nederland?
Natuurlijk kan dat!
Slechts € 30,- per jaar!
Je krijgt dan meteen toegang tot onze Ledenafdeling, vol met informatie. 

– Iedereen kan lid worden, jong en oud. Dit is niet afhankelijk van een opleiding.
– Als je jonger bent dan 14 jaar: één van je ouders of verzorgers kan als lid
   aangemeld worden.
– Vanaf 14 jaar kun je zelf lid worden. 

Ben je enthousiast geworden en wil je, na het lezen van onze site, jezelf aanmelden bij de DRRA?
Dat kan nú, online:

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen.

LET OP: Heb je al een forum account, dan krijg je waarschijnlijk een foutmelding dat het E-mail adres al in gebruik is. Stuur ons dan even een e-mail op info@drra.eu. Dan upgraden we je forum account naar een ledenaccount.

De contributie voor het lidmaatschap van de DRRA bedraagt slechts € 30,- per heel kalenderjaar.
Word je op een andere datum dan het begin van het jaar lid, dan geldt mogelijk een ander bedrag.

Zij, die gedurende de eerste helft van het jaar lid worden van de DRRA, betalen de volle contributie over dat jaar. Degene die lid worden in de tweede helft van het jaar betalen naar rato het lopende kalenderjaar plus het daaropvolgende kalenderjaar. Zij worden dus voor minimaal één jaar en één maand lid. 
Onder de eerste helft van het jaar wordt verstaan de periode van 1 januari tot en met 30 juni, de tweede helft bestaat uit de periode van 1 juli tot en met 31 december. 


Na het ontvangen van je online aanmelding en het voldoen van de contributie wordt je ingeschreven. Je ontvangt daarna de inloggegevens voor de ledenafdeling van de website.