Sinds het 40 jarig jubileum in 2004 van de DRRA hebben wij een paar mensen mogen benoemen tot erelid van onze mooie vereniging.
Onze oprichter Ton Jager, het langst zittende bestuurslid Gerard Vermeulen, en de beroemde Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers zijn momenteel erelid.


Ton C.A. Jager

(Geb. 27 maart 1947), één van onze oprichters.

Biografie:
Ton is geboren in Veghel. Na het afronden van zijn middelbare school in Amersfoort vond hij werk bij de Nederlandse vliegtuigenfabriek Fokker VFW NV te Schiphol. Ook studeerde hij werktuigbouwkunde. Geïnteresseerd in alles wat met aerodynamica en raketten te maken heeft, richtte hij in Amersfoort een vereniging op voor amateur-onderzoekers, de Dutch Rocket Society(DRS, 1964). 

Met plannen om in de toekomst zelf motoren te ontwikkelen en onderzoek te doen vond men “Society” toch niet de juiste naam, dus werd in 1966 de naam veranderd in “Dutch Rocket Research”(DRR).
Vanaf april 1972 verschenen in het modelbouw tijdschrift “Hobby Bulletin” maandelijks artikelen over modelraketbouw van zijn hand. In 1972 werd de clubnaam wederom gewijzigd in de huidig: Dutch Rocket Research Association.

In 1973 werd het boek “Modelraketten met vaste brandstof” van Ton Jager uitgebracht.


Gerard Vermeulen

(Geb. 18 augustus 1956), ons langstzittende bestuurslid.

Biografie: 
Lid geworden in 1974 zag Gerard al snel een leuke functie als penningmeester bij de DRRA. In 1979 trad hij toe tot het bestuur van de vereniging, om vervolgens 42 jaar aan te blijven als penningmeester. Wie kan hem dat nog nadoen? Hij heeft vrijwel de gehele geschiedenis van de DRRA van dichtbij meegemaakt. Een vrijwilliger van het eerste uur en tot 2022 deelgenomen aan het bestuur. Een lid welke de eeuwige roem verdient en waar wij als vereniging trots op zijn. Daarom is Gerard in 2014 erelid gemaakt van de DRRA.
De afgelopen jaren is Gerard actief geweest op onze lanceringen als lanceermeester. Ook staat Gerard hieronder op de foto met zijn favoriete eigenbouw raket met camera.

Op de ledenvergadering van 26 april 2022 heeft Gerard na 43 jaar afscheid genomen van zijn bestuursfunctie. Gerard is daarbij goed in het zonnetje gezet en we hopen Gerard nog jaren te mogen verwelkomen op onze lanceerdagen.


André Kuipers

Op 2 oktober 2016 is André Kuipers benoemd tot erelid van de DRRA!
Tijdens onze eerste deelname aan de open dag van ESTEC in Noordwijk hebben we André ontmoet en we hebben hem gevraagd of hij erelid wil zijn van onze mooie vereniging. Hij vond dit prima, zodat hij per direct is benoemd tot erelid voor het leven, uiteraard zonder enige verplichting of betaling van contributie. 

Biografie:
André Kuipers is geboren op 5 oktober 1958, hij is getrouwd en heeft 3 dochters en een zoon. Nadat hij is afgestudeerd als arts is hij vrij snel betrokken geraakt bij het Europese ruimtevaartprogramma. André is de eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam. In 1998 is hij goedgekeurd als astronaut van de ESA. Zijn eerste ruimtereis was in 2004(missie DELTA). Hij is met een Sojoez naar het ISS gevlogen voor een missie van totaal 11 dagen. 

In 2011/2012 volgde de tweede(missie PromISSe): een lang verblijf van maar liefst 193 dagen in het ISS, wederom met een Russische Sojoez raket. Zijn tweede missie was op dat moment de langste Europese ruimtevlucht in de geschiedenis. Tijdens zijn ruimtereizen heeft André allerlei wetenschappelijke experimenten en onderzoeken uitgevoerd op medisch gebied, aardwetenschap etc. Het belang van ruimtevaart voor de mensheid en de aarde heeft hij altijd uitgedragen. Hij heeft wetenschap voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Voor zijn verdiensten heeft hij vele onderscheidingen ontvangen. We zijn dan ook blij en vereerd met André als erelid. De DRRA is tenslotte een vereniging van ruimtevaarders ‘in het klein’ en ook voor ons is André een grote inspirator en voorbeeld. 

Henk Meuleman

Dit jaar heeft het DRRA bestuur besloten om Henk Meuleman te benoemen tot ERELID van de DRRA.

Henk Meuleman is geboren in 1956, en woont met zijn gezin op de prachtige melkveeboerderij in Laren. Henk is zeer enthousiast modelrakethobbyist, hij bouwt geweldige dingen en bovenal is Henk een grote promotor van onze hobby. Henk bezit een grote verzameling modelraketten en ook onderdelen van echte raketten, zoals van de V1, horen tot zijn collectie. Henk vertelt graag aan iedereen van klein tot groot over zijn verzameling, en natuurlijk laat hij zijn spullen graag aan je zien.

Henk met een op de Batmobiel geinspireerd model.

De DRRA heeft in het verleden af en toe bij Henk op de boerderij mogen lanceren. Dat was altijd een leuke afwisseling met de zandvlakte in Almere. In 2021 bleek dat de DRRA in het aankomende jaar niet meer op de vaste locatie in Almere terecht kon vanwege de bouw van de Floriade. Na overleg met Henk is overeengekomen dat de DRRA zijn lanceerdagen mag organiseren op de boerderij, en vanaf dit jaar zijn we dus vaste bezoeker, tot blijdschap en tevredenheid van iedereen. Speciaal voor ons worden op de lanceerdagen de koeien zelfs binnen gezet !

Het bestuur wil Henk danken voor de manier waarop hij de hobby promoot en mogelijk maakt met dit Erelidmaatschap.

Bedankt Henk !

Bestuur DRRA