Kascommissie

Oprichting

De kascommissie is wettelijk verplicht en bestaat al net zo lang als de vereniging. Jaarlijks worden op de ALV de leden gekozen welke de kascommissie voor dat jaar gaan vormen.

Doelstelling

Jaarlijkse kascontrole. De kascommissie onderzoekt de balans, baten en lasten en brengt haar bevindingen uit aan de ALV.

Leden 2022 – 2023

– Marcel Verhoef

– Willem Hol