Na het grote succes van de clubcompetitie 2022 is het tijd om voor 2023 een nieuwe competitie op te zetten. Ook deze competitie is volledig in beheer van de wedstrijdcommissie. Het DRRA clubkampioenschap 2023 bestaat uit twee onderdelen waaraan afzonderlijk kan worden deelgenomen.

  • Streamer recovery vluchttijd (zowel dag- als seizoensprijzen)
  • Helikopter recovery vluchttijd (uitsluitend seizoensprijzen)

Het kampioenschap staat open voor alle leden en vindt plaats tijdens alle officiële Fly To The Sky lanceerdagen die door de vereniging in 2023 worden uitgeschreven. De wedstrijdcommissie leidt de wedstrijd, samen met de lanceermeester en het bestuur. Ook zij kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar hun poging wordt uiteraard door anderen beoordeeld.

Streamer recovery vluchttijd – reglement

1 – Keuze model: vrij
2 – Keuze motor: enkele C-motor
3 – Recovery: streamer (vorm vrije keuze, maar mag niet in een lus gesloten zijn)
4 – De poging moet vooraf worden aangemeld bij de lanceermeester
5 – Model moet een nominale (stabiele) vlucht uitvoeren tot aan recovery moment
6 – Model mag niet in afzonderlijke delen (met eigen recovery) landen; meerdere delen verbonden door een shockcord is wel toegestaan
7 – Landing binnen grenzen van het lanceerterrein (erbuiten is ongeldige poging)
8 – Landing (op de grond) moet goed waarneembaar zijn
9 – Landing in een boom of in het water is ongeldig

10 – Tijd wordt gemeten (naar beneden afgerond in hele seconden) van moment van ontsteking tot aan landing (waarneming uitgevoerd door wedstrijdcommissie en/of bestuurslid)
11 – Poging is alleen geldig indien gemeten vluchttijd tenminste 30 seconden bedraagt
12 – Aantal pogingen per deelnemer is onbeperkt
13 – Winnaar is degene die de langste vluchtduur registreert
14 – Bij gelijk eindigen is de degene die de langst gemeten tijd als eerste neerzet de winnaar
15 – Beste dagprestatie krijgt een dagprijs (aan het einde van de Fly To The Sky lanceerdag)
16 – Over het hele seizoen wordt een ranking bijgehouden, de beste drie winnen seizoensprijs
17 – Uitreiking van de seizoensprijs vindt plaats op de ledenvergadering 2024
18 – De te winnen dag- en seizoensprijzen worden binnenkort op deze pagina aangekondigd

Helikopter recovery vluchttijd – reglement

1 – Geïnspireerd door de officiele FAI S9D wedstrijdklasse (aangepast voor DRRA)
2 – Zelfbouw model (dus geen off-the-shelf gekochte kit), specificaties zie onderaan deze pagina
3 – Motor: enkele D-motor (keuze vrij)
4 – Recovery: helicopter / rotor (niet aangedreven, geen R/C besturing)
5 – De poging moet vooraf worden aangemeld bij de lanceermeester (inclusief dimensies en gewicht check)
6 – Model moet een nominale (stabiele) vlucht uitvoeren tot aan moment van recovery
7 – Model mag niet in afzonderlijke delen (met eigen recovery) landen; meerdere delen verbonden via een shockcord is wel toegestaan
8 – De werking van de rotor moet duidelijk waarneembaar zijn
9 – Landing binnen grenzen van het lanceerterrein (erbuiten is ongeldige poging)
10 – Landing (op de grond) moet goed waarneembaar zijn

11 – Landing in een boom of in het water is ongeldig
12 – Tijd wordt gemeten (naar beneden afgerond in hele seconden) van moment van ontsteking tot aan landing (waarneming uitgevoerd door wedstrijdcie en/of bestuurslid)
13 – Poging is alleen geldig indien gemeten vluchttijd tenminste 30 seconden bedraagt
14 – Aantal pogingen per deelnemer is onbeperkt
15 – Winnaar is degene die de langste vluchtduur registreert
16 – Bij gelijk eindigen is de degene die de langst gemeten tijd als eerste neerzet de winnaar
17 – Geen dagprijs (!)
18 – Over het hele seizoen wordt een ranking bijgehouden, de beste drie winnen seizoensprijs
19 – Uitreiking van de seizoensprijs vindt plaats op de ledenvergadering 2024
20 – De te winnen seizoensprijzen worden binnenkort op deze pagina aangekondigd

Deze (Engelstalige) video van NAR geeft een overzicht van deze wedstrijdklasse. Lees ook de uitvoerige documentatie van Trip Barber.

Helicopter recovery – eisen aan het zelfbouw model

ALGEMEEN
Gyrocopter duurcompetitie bestaat uit een serie wedstrijden toegankelijk voor elk model dat werkt volgens het principe van autorotatie als enige manier van berging. Tijdens de vlucht mag geen enkel deel los raken of worden afgestoten behoudens uitstootbescherming / bergingswatten.

DOEL
Het doel van de wedstrijd is het behalen van de langste vluchtduur met behulp van een autorotatiebergingssysteem.

SPECIFICATIES
Elk deelnemend model moet worden vertraagd tijdens de afdaling door het autorotatiebergingssyteem. De autorotatie moet geschieden om de rolas van het bergingssysteem en moet het resultaat zijn van de correcte ontplooiing en werking van het bergingssysteem.

Flexibele materialen zijn alleen toegestaan voor het bedekken van stijve autorotatie delen (de wieken van het bergingssyteem mogen bedekt worden met een flexibel materiaal). Het bergingssysteem mag niet geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van flexibele materialen en tuigage (bijvoorbeeld een parachute met baleinen (m.a.w. een paraplu) of opklapbare rotoren van flexibel materiaal tussen lijsten). Modellen met een bergingssysteem dat is ontworpen om te werken (of feitelijk werkt) op een manier die vergelijkbaar is met een parachute, een rigide omgekeerde kom of vergelijkbare technieken zijn uitgesloten van deelname.

Minimale maten S9D

Minimum buitendiameter over minimaal 50% van de totale lengte : 60 millimeter.
Minimale totale lengte : 800 millimeter.
Maximum gewicht : 200 gram (inclusief motor).