Certificering PAR en MR

DRRA Certificering PAR – ‘Proven Advanced Rocketeer’

Sinds 2011 zijn wij gestart met het DRRA certificeringstraject. Dat betekent dat onze leden diverse levels van certificering kunnen behalen. Een zeer leerzaam traject, waarbij zowel de beginnende leden als de gevorderde leden worden uitgedaagd om hun niveau te bewijzen.
De leden hebben gratis de mogelijkheid om deel te nemen aan dit modelraket Certificeringtraject.
Aan het einde van dit traject ontvangt de deelnemer een uniek en origineel DRRA ‘Proven Advanced Rocketeer‘ muurschild.
Tevens word je opgenomen in deze ‘Proven Advanced Rocketeer‘ pagina.

Het DRRA Certificaatschild geeft aan, dat je bewezen hebt een gevorderde rocketeer/modelraket-hobbyist te zijn. Je hebt, met goed gevolg, verschillende disciplines doorlopen, zowel praktisch als theoretisch, van de raketmodelbouw en laten zien dat je die disciplines beheerst.

Het Certificeringtraject bestaat uit de volgende zes stappen en disciplines:

 1. Lanceren van een model met een Minimotor.
 2. Lanceren van twee verschillende modellen met een A, B of C motor.
 3. Lanceren van een model met een D-motor.
 4. Lanceren van een Clustermodel(motorkeuze vrij).
 5. Lanceren van een Meertrapsmodel(motorkeuze vrij).
 6. Theorie module(mag op elk gewenst moment uitgevoerd worden).
 • Stappen 1-5 van het traject worden afgenomen door minimaal twee waarnemers, waarvan tenminste 1 bestuurslid, die na goed gevolg de uitgevoerde stap aftekent op je trajectlijst.
 • Je dient je van tevoren op te geven als je het traject wilt doorlopen en een vlucht van tevoren aan te kondigen. Je kunt dus niet achteraf een vlucht claimen, als zijnde bestemd voor het certificeringtraject.
 • Een toetsing van theorie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de certificering en kan, naar eigen keuze, ergens tijdens het traject worden uitgevoerd. Deze toets is te vinden in de Ledenafdeling.
 • Alle voorbereidingen en vluchten dienen door de deelnemer zelf en geheel geslaagd te worden uitgevoerd.
 • De trajectstappen dienen op volgorde, van 1 tot 5, te worden doorlopen en dienen op minstens twee verschillende dagen te worden uitgevoerd. De theorie module (stap 6) kan op elk gewenst moment worden uitgevoerd.
 • De trajectstappen 4 en 5, mogen elk, maximaal één keer op een lanceerdag worden uitgevoerd. Mislukt een poging, dan wordt de volgende poging, op een volgende lanceerdag beoordeeld. Hierdoor worden deze stappen niet verzwaard, maar dient men nauwkeuriger te zijn bij de uitvoering ervan.
 • Je dient in totaal 6 verschillende modellen te lanceren voor voltooiing van je traject, in de vijf verschillende disciplines. De tweede trajectstap bestaat uit twee vluchten, met twee verschillende modellen.
 • Modellen zijn VRIJ te kiezen. Motoren zijn binnen de trajectstap VRIJ te kiezen.

DRRA Certificering MR – ‘Master Rocketeer’

In 2014 zijn we begonnen met een vervolg op de ‘PAR’-certificering voor onze leden:
De ‘MR’ of ‘Master Rocketeer’ Certificering.
Deze kun je alleen volgen als je in het bezit bent van de ‘PAR’ certificering.
In dit traject krijgt de deelnemers ‘zwaardere’ klussen voor hun kiezen.

Aan het einde van dit traject ontvangt de deelnemer een uniek en origineel
DRRA ‘Master Rocketeer‘ embleem en wordt de deelnemer opgenomen in de ‘Master Rocketeer‘ hall of fame.

Het DRRA ‘MR’-embleem geeft aan, dat je bewezen hebt een ‘Master Rocketeer‘ of
‘Meester Modelraket-hobbyist’ te zijn. Je hebt, met goed gevolg, verschillende disciplines en uitbreidingen daarop, van de raketmodelbouw doorlopen. Je hebt een vijftal grotere en meer eisen stellende modelraketten vervaardigd en met goed gevolg gelanceerd. Je hebt laten zien dat je deze disciplines beheerst.

Het Master Rocketeer certificeringtraject bestaat uit vijf stappen waarvan de eerste twee zijn:

 1. MiniMAX modelraket
 2. H-4PC modelraket

Vervolgens maak je de keus om 3 vervolgstappen te zetten:
Master Electronics Rocketeer:

 1. EAMM modelraket
 2. EABS/EARS modelraket
 3. Triple Five modelraket

Of:

 1. Foto-/video-camera modelraket.

Andere keus is:

Master Mechanics Rocketeer:

 1. Boostglider/Flexwing òf Helikopter berging modelraket
 2. Two-Boost modelraket
 3. 2×2 modelraket.
 • Stappen 1-5 van het traject worden afgenomen door minimaal twee waarnemers, waarvan tenminste 1 bestuurslid, die na goed gevolg de uitgevoerde stap aftekent op je trajectlijst.
 • De trajectstappen dienen op minstens twee verschillende dagen te worden uitgevoerd.
 • Je dient je van tevoren op te geven als je het traject wilt doorlopen en een vlucht van tevoren aan te kondigen. Je kunt dus niet achteraf een vlucht claimen, als zijnde bestemd voor het certificeringtraject.
 • Alle voorbereidingen en vluchten dienen door de deelnemer zelf en geheel geslaagd te worden uitgevoerd.
 • Je dient in totaal 5 verschillende modellen te lanceren voor voltooiing van je traject, in de vijf verschillende disciplines.
 • Modellen zijn VRIJ te kiezen. Motoren zijn binnen de trajectstap VRIJ te kiezen.

Het traject splitst zich in twee stromingen waarbij de eerste twee stappen gelijk zijn.
In elke stap dient een modelraket gebouwd en met goed gevolg gelanceerd te worden.

De eerste twee stappen, die in willekeurige volgorde mogen worden uitgevoerd, zijn:

 1. MinMAX modelraket
  Minimaal 64mm diam. – Minimaal 100cm lengte – Minimaal 2-cluster-D-motor
  (Minimum eisen leveren een maximaal, lees groot, model op)
 2. H-4PC modelraket
  H-4PC = Hybride – 4Plus Cluster modelraket. Minimaal 4 motoren, minimaal 2 verschillende, minimaal B-motor.

Daarna de splitsing/specialisatie, waarbij de stappen in willekeurige volgorde mogen worden uitgevoerd.

Master Electronics Rocketeer

 1. EAMM modelraket. (EAMM = Elektro Activatie Meertraps Model)
 2. EABS/EARS modelraket. (EABS = Elektro Activatie Bergings Systeem)
 3. Triple Five modelraket. Met elektronische hoogtemeter aantoonbaar over de 555meter lanceren (Hoogtedag).

Of:

 1. Foto-/video-camera modelraket. Ingebouwd, dus niet uitwendig.
  Foto’s/video’s in het veld uitlezen en resultaat van de vlucht laten zien.
  Er dienen relevante foto/video beelden van het lanceerterrein getoond te worden.

Bij de 5e stap kan uit één van de twee gekozen worden. Dit vanwege het beperkte aantal (hoogte)dagen waarop een Triple Five modelraket gelanceerd kan worden.

Master Mechanics Rocketeer

 1. Boostglider/Flexwing òf Helikopter berging modelraket.
  Minimaal 50mm diameter(rompbuis gedeelte). Minimaal 45 sec. zweeftijd.
 2. Two-Boost modelraket.
  Minimaal 2-booster modelraket (min. BT60). Afwerpbaar + bergingssysteem in boosters.
 3. 2×2 modelraket.
  Dubbele 2-cluster, tweetraps modelraket, met piston/zuiger-uitstoot van bergingssysteem.