Algemene Ledenvergadering 16 maart 2024

geplaatst in: Fly To The Sky | 0

Op zaterdag hebben we de ALV gehouden. Met een leuke groep deelnemers hebben we teruggekeken op het afgelopen jaar, de plannen voor 2024 belicht en een aantal belangrijke besluiten zijn ter stemming aan de leden voorgelegd. Het volledige concept verslag is te vinden op de ledenafdeling.

Voor lanceerders een paar belangrijke punten uit het verslag:

Er is door leden de wens geuit op de lanceerdagen op zondag te plannen. Vooral voor jeugd is de zaterdag vaak gevuld met sporten en andere verenigingscativiteiten. Afgesproken is dit jaar een deel van de lanceerdagen op zondag te plannen. Zoals altijd blijft onze activiteit weersafhankelijk en zullen we mogelijk een week uitstellen, of alsnog de zaterdag (of vrijdagavond) kiezen als het weer dit noodzakelijk maakt. Zie agenda.

Dit jaar bestaat de DRRA 60 jaar. We willen dit vieren met een lanceerweekeinde in juni, op 8-9 of 22-23 van de maand. Leden krijgen nog een aparte mail waarin staat beschreven hoe dit weekeinde er ongeveer uit zal zien, en het verzoek om aan te geven of en hoe je wil deelnemen. Natuurlijk doen we dit alleen bij voldoende belangstelling.

Op zondag 7 juli organiseren we een lanceerdag samen met Tripoli. Er zullen dan ook zwaardere raketten worden gelanceerd naar grotere hoogtes. Leuk voor DRRA-ers om dat ook eens te zien !

Bestuur DRRA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *